BELA STENA- KRČMAR

Položaj sela. – Krčmar je planinsko selo i leži neposredno pod severnim podnožjem Manjena, a na obema obalama Krčmarske reke. Seoske su kuće uz Reku i to po padinama, pojedinih maljenskih brda, spuštajući se do samog rečnog korita. Zemljište je brdovito, po sve strmo i šumovito… Ime selu. – Za ime Krčmar vezana je [...]