MEDVEDNIK

Bogatstvo šuma ne obezbeđuje Medvedniku samo čist vazduh nego i obilje vode, pa je ovde razvođe slivova reke Kolubare i Drine. Na istoku izviru Obnica i Jablanica, sastavnice Kolubare. Na severnim padinama je izvor Jadra, koji se uliva u Drinu.

Posebna atrakcija je rečica Zavošnica koja sa tri strane zavija oko planine i vrši takozvanu „krađu“ vode iz jednog sliva u drugi, probijajući krečni greben Vojinova stena ili Platno, visoko 300m. Posle 10 km toka sa velikim padom, punih klisura, vodopada, brzaka, uliva se kod Zelenog vira u Ljuboviđu, pritoku Drine. Odlična tura za prave šetače. OPŠIRNIJE…

Pogled na masiv Medvednika

Medvednik- pogled sa Orlovice

Medvedničko platno

Vrh Medvednika

Ekipa Skitanja organizovaće zajedno sa Vama nezaboravan obilazak Medvednika i njegovih lepota!  Prijavite se već danas i doživite avanturu!

Prijavite se

Manastir Pustinja

 

Vojinova stena

 

Reka Zavojšnica