PEŠAČKE TURE NA JABLANIKU

Planina Jablanik, koja se nalazi severozapadno od Povlena, predstavlja dinarsku planinu. Najviša tačka je visoka 1274m. Jablanik je vrlo bujne vegetacije, naročito bujne šume bukve: gotovo do samog vrha planine prostiru se kontinualne šume bukve, čija su pojedina stabla visoka i do 30 metara. S druge strane, na Jablaniku nema šumskog voća, kojim obiluju gotovo svi delovi susednog Povlena.

Najviši delovi Jablanika obrasli su travom, pri čemu je ona mnogo bujnija na severnim, nego na južnim stranama, što je posledica veće vlage na prvim stranama. Ispod najvišeg vrha Jablanika su dobro sačuvani tragovi rovova, verovatno iz perioda Prvog svetskog rata. Samo na jednom mestu su se očuvale stočarske kolibe i to znatno niže, tamo gde ima nešto više vode.

Sa vrha Jablanika se pruža divan pogled na ostale Valjevske planine, kao i na dolinu Kolubare i predeo prema gradu Valjevu. Jablanik je veoma pogodan za šetnje i tokom cele godine mogu se sresti brojni ljubitelji valjevskih planina.

Sa planinom Jablanik postoje dobre saobraćajne veze. Do Jablanika možete doći iz pravca Valjeva, putem koji vodi ka Bajinoj Bašti, preko Debelog brda.

1. Pešačka tura Debelo Brdo – Jablanik,

2. Pešačka tura manastir Pustinja-Jablanik,

3. Pešačka tura Medvednik (PD ,,Krušik”)-Jablanik.

Ekipa Skitanje povešće Vas u prelepe predele Jablanika. Ture su pogodne sa sve starosne kategorije i ne izuskuju vrhunsku kondiciju. Druženje je na vrhunskom nivou.

Jablanik se može obići u kombinaciji sa obilaskom Medvednika, Torničke Bobije i Povlena. Postoji mogućnost i prenoćišta kako u planinarskim domovima tako i u privatnom smeštaju.

OPŠIRNIJE…

Prijavite se