To je najviši vrh ravne Tare i do njega se stiže za 4 sata i 30 min. hoda, Polazeći od hotela “Omorika”, put vodi pored Titove vile i ostavlja je sa desne strane, nakon nekih 10-tak minuta dolazi se do raskršća, ispred   Zelenih Čardaka i asfaltnim putem se nastalja desno do sledeće raskrsnice gde je potrebno skrenuti levo ka putu za Mitrovac. Nakon nekih 400 metara dolazi se do nove raskrsnice na kojoj asfaltni put vodi desno i uzbrdo a makadamski put lev, koji9m treba dalje nastaviti kretanje. Nakon 10 minita hoda dolazi se do nove raskrsnice makadamskih puteva gde je pšoterbno krenuti desnim putem ka Bulibanovcu. Potom se putem silazi u udolinu Bulibanovac, u kojoj su sa desne strane izvor, nadgrobni spomenik i vikendice, i za 1 sat i 20 minita hoda, stiže se do mesta gde se ulevo odvaja poljski put od makadamskog puta koji se lagano uspinje i zatim u luku skreće udesno prema severu, ka Dobrom polju.

Ovde treba sa puta skrenuti ulevo i nastaviti stazom kroz livade i za 1 sat i 50 minuta blagim usponom stiže se do izvora Zaboj, a zatim se prolazi između kamenih suhozidina, do mesta gde markacija pokazuje da se ne treba više držati dosadašnjeg puta koji vodi pravo uzbrdo, već da treba poći ulevo pored koliba, preći preko livada blagim usponom u velikom polukrugu udesno i sići, zatim, u udolinu u kojoj se ukrštaju šumski putevi za 2 sata i 25 min.

Od ove raskrsnice nastavlja se uzbrdo u južnom pravcu, krećući se po istočnim padinama Runjeve glavice. S desne strane nailazi se na kamene suhozidine i letnje stanove i, posle kraćeg spuštanja, izlazi na bolji poljski put za 2 sata i 45 min. hoda. Levi krak puta vodi nizbrdo i u istočnom pravcu za Šargan, dok desni vodi u zapadnom pravcu i uzbrdo, po južnim padinama Runjeve glavice, do prevoja na Miloševcu, za 3 sata i 30 min. hoda.

S ovog puta je lep vidik na planinsku kosu Zborišta, koja se od istoka postepeno uzdiže ka vrhu, a potom strmije spušta ka zapadu. Ispod puta je izdužena dolina potoka Bratešine, koja se pruža paralelno sa Zborištem i blago spušta prema istoku.

Sa prevoja na Miloševcu kreće se ulevo, u jugozapadnom pravcu i, posle 30 min. hoda, stiže do mesta gde se račvaju markirane staze. Desna staza vodi u severnom pravcu preko Sekulić vode, prema Mitrovcu i Predovom krstu, a leva staza nastavlja u jugoistočnom pravcu i penje se padinama planine sve do njenog prevoja. Tu se napušta kolski put, skreće oštro udesno i za 5 min. izlazi u zapadnom pravcu na sam vrh Zborišta, za 4 sata i 30 min. hoda. Sa njega je širok vidik na čitav masiv Tare, na Zvezdu i Veliki Stolac, na jezero Lazići, na Zlatibor i druge daleke vrhove. Na Miloševcu ima dobrih livada i nekoliko izvora pa stočari iz Bioske, Kremne i Mokre Gore isteruju ovamo stoku na letnju ispašu i ostaju u letnjim stanovima sve do pred zimu.