GVOZDAČKE STENE

PEŠAČKO AVANTURISTIČKA TURA
11. SEPTEMBAR 2022.GODINE

 

gvozdac

Gvozdaĉke stene predstvljaju jednu tipiĉnu krašku planinu smeštenu u zapadnoj Srbiji. Pripada
Dinarskom vencu.Smeštena je u trouglu dva magistralna puta: Valjevo- Rogaĉica (Bajina Bašta) i
Ljubovija- Rogaĉica (B.Bašta). Okružen Valjevskim planinama (Povlen, Jablanik, Medvednik),
Azbukovaĉkim planinama (Bobija) i malo daljom komšinicom Tarom.

Malo je ovakvih predela koji se zavole na prvi pogled. Njeno prisustvo u Zapadnoj Srbiji je vidljivo
sa skoro svih okolnih i daljih planina. A pogled sa nje doseže do Durmitora i planina Istoĉne Bosne.
Ime je dobila po istomenom selu Gvozdac, koje je smešteno na južnim padinama planine, okrenuto
ka reci Drini i pogledom na planinu Taru. Ispod same planine, u njenoj utrobi izvire Gvozdaĉko
vrelo, koje kasnije formira Gvozdaĉku reku. Vrelo izvire gromoglasno i kamene gromade, oko
njega se tresu i deluje malo zastrašujuće za one koji prvi put dolaze.
Sportsko rekreativno udruženje ,,Skitanje“ organizuje za svoje članove
avanturu za nezaborav.

 

 

PLAN AKTIVNOSTI

– NEDELJA (11.09.2022.g):
– dolazak u Valjevo do 09.00 ĉasova, kratka pauza
– vožja do Debelog Brda asfaltnim putem, a nakon toga sledi vožnja makadamskim, dobrim,
putem nekih 3 km do našeg odredišta.
– povratak

PLAN I PROGRAM:

NEDELJA
– dolazak u Valjevo do 09.00 ĉasova, skup ispred Lukoil benzinske pumpe-Valjevo 1, pored
Eurocentra.
– vožja do Debelog Brda asfaltnim putem, a nakon toga sledi vožnja makadamskim, dobrim, putem
nekih 3 km do našeg odredišta.
– nakon pripreme za pešaĉenje i vežbi zagrevanja krećemo u osvajanje vrhova i vidikovaca na
Gvozdaĉkim stenama, potom sledi spuštanje u selo Gvozdac gde ĉemo napraviti pauzu za ruĉak i
obići nadaleko ĉuveno i od oĉiju skriveno Gvozdaĉko vrelo.
Tokom pešaĉenje obićićemo vrhove:
1. Crvena Stena 1198mnv,
2. Pogled 1150mnv,
3. Svilena Stena 1231mnv,
4. Sokolina 1225mnv,
5. Velika stena 1186mnv,
6. Kurtinjaĉa 1212mnv.

 

DOKUMENTA:
– Važeća liĉna dokumenta (liĉna karta, zdravstvena i ĉlanska kartica).
OPREMA
Uz opremu koju nosite za put ponesite i sledeće:
1. Ranac do 30l zapremine,
2. Planinarske cipele, nepromoĉiva obuća, patike, papuĉe
3. Jakna „windstopper“ ili „Shell“ (zaštita od vetra i moguće kiše…),
4. Duks (flis),
5. Pantalone ili lake helanke,
6. Kapa-kaĉket-marama,
7. Naoĉare za sunce,
8. Krema za sunce,
9. Štapovi za planinarenje (nisu neophodni),
10. 2 l vode (ili po sopstvenim potrebama),
11. Ĉokoladice, sredstva za rehidrataciju, hranu iz ranca.

PRIJAVA
Direktno na e-mail organizatira.
E-mail adresa: [email protected]
Prijave najkasnije do 05.09.2022. godine

NAPOMENA
1. Veoma je bitno da je uĉesnik/ca dovoljno fiziĉki spreman/a za pešeĉenje i da uĉesnik/ca nema
nekih zdravstvenih problema zbog kojih ne bi mogao/la da izdrži uspon. Ako postoji neki
zdravsteni problem učesnik je dužan da to prijavi prilikom prijavljivanja za aktivnost.
2. VoĊa grupe uspona zadržava pravo da skrati ili promeni maršrutu kretanja usled nepovoljnih
vremenskih uslova ili drugih faktora koji mogu ugroziti bezbednost uĉesnika akcije.
TakoĊe,voĊa grupe zadržava pravo da ne dozvoli uspon uĉesnicima sa neodgovarajućom opremom
kao i da udalji sa uspona nedisciplinovane uĉesnike.
SRU,,Skitanje” ne odgovara za eventualne povrede i nesrećne sluĉajeve izazvane višom silom ili
samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima koje uĉesnici nisu prijavili,
kao i za nesreće izazvane pod uticajem alkohola i drugih nedozvoljenih sredstava.
3. Pešaĉka tura realizuje se iskljuĉivo na sopstvenu odgovornost uĉesnika o ĉemu će uĉesnici akcije
dati potpisanu saglasnost koju će organizator unapred pripremiti na osnovu prijave.
4. Svi uĉesnici moraju da se tokom svakog uspona drže grupe i da se poštuju svaku odluku voĊe
grupe
5. HRANA I PIĆE: Obezbediti dovoljnu koliĉinu namernica za ishranu shodno liĉnim potrebama i
zahtevima.