Brzi napredak nauke u tehnike u savremenom društvu su učinile svoje. Život ljudi iz dana u dan postaje sve lakši i udobniji, s jedne strane, a sa sruge strane dolazi do poremećaja prirodne ravnoteže u ritmu života svakog čoveka, tako da je brzi napredak nauke i tehnike počeo ozbiljno da ugrožava biološki status svakog savremenog čoveka.
Brzi razvoj nauke i tehnike doveo je do smanjenih fizičkih napora i nedovoljnog kretanja čoveka, što je prouzrokovalo očigledno smanjenje fizičke i radne kondicije.

Slika br.1: Staza zdravlja na Tari Slika br.2: Trim staza na Tari

Izvor: Sopstvena arhiva

Danas živimo u jednoj tipičnoj “tehničkoj sredini” gde se sve više udaljavamo od prirodne sredine u kojoj je čovek bio, ako ne srećniji, ono daleko bliži prirodnom ritmu svog kretanja u procesu radne obaveze, dok se danas sve više približavamo kompijuterima i drugim tehničkim izumima, gde je fizička aktivnost svedena na minimum.

Iz dana u dan nailazimo na sve veći broj dokazanih naučnih informacija koje nam govore i upozoravaju nas da ograničenost u kretanju predstavlja svojevrstan i ozbiljan problem za očuvanje kardiovaskularnog sistema savremenog čoveka.

Prirodni oblici kretanja u rekreaciji zauzimaju značajno mesto. Sve aktivnosti koje se mogu provesti korišćenjem prirodnih oblika kretanja kao sredstvo su vrlo prikladne za korišćenjem u samom procesu rada, u posebnim pauzama u procesu rada, u toku redovnih pauza i dr. Primena prirodnih oblika kretanja kao sredstvo rekreacije, mogu se koristiti pojedinačno, u grupi, na izletima i ostalim oblicima odlaska i boravka u prirodi kako u zimskim, tako i letnjim uslovima.

Da su prirodni oblici kretanja kao sredstvo fizičke aktivnosti u savremenim uslovima života i rada značajni, ukazuje stanje deformiteta, posebno kod mlađih osoba.
Priroda sama po sebi sa svim svoji karakteristikama predstavlja sredstvo rekreacije, međutim, čovek da bi neke prirodne karakteristike približio sebi i svoji potrebama, počeo je da osmišljava razne sprave i rekvizite koji bi imitirali prirodne prepreka.
Sve je počelo od samog nastanka čoveka, izradom oruđa i oružja do nastanka savremenog čoveka i ozbiljnijeg pristupa rekreaciji i izgradnjom različitih sportskih poligona i vežbaonica.

KARAKTERISTIKE TRIM STAZE

 

Osnovni cilj rekreacije je uključiti što veći broj ljudi u njenim aktivnostima, bez obzira na uzrast i poл. U traženju takvih najracionalnijih mogućnosti i metoda uključivanja što većeg broja ljudi koji bi bili podstaknuti da odaberu odgovarajući program pešačenja ili trčanja, stručnjaci u području rekreacije su ponudili trim stazu kao specifičan i kompleksan poligon aktivnosti u prirodi. Aktivnosti na trim stazi su različite. Često se sastoje iz kombinovanog hodanja i trčanja i ispunjavanja odgovarajućih zadataka koji su postavljeni na stanicama raspoređenim duž staze.
Dužina trim staze je različita. Kreće se od 400-10.000 metara. Može biti kružna ili nepravilnog oblika, međutim izuzetno je važno da start i cilj budu na istom mestu. Trim staze su postale zanimljivi i privlačni objekti za veliki broj ljudi, posebno za one stanovnike koji žive u velikim urbanim sredinama
Trim staze pružaju stalnu i otvorenu ponudu raznovrsnih sportko-rekreativnih aktivnosti u prijatnom prirodnom ambijentu. Svaki učesnik može da koristi trim stazu u vreme koje njemu odgovara. Dakle svaki učesnik koji koristi trim stazu stavlja se u ulogu subjekta, što mu daje mogućnost da samostalno, bez ičije pomoći i kontrole koristi trim stazu.

Slika br.3: Info tabla trim staze Slika br.4: Info tabla staze zdravlja

Izvor: Sopstvena arhiva

Takav pristup aktivnostima na trim stazi omogućavaju pre svega informativne table koje su postavljene uz svaku stanicu i na kojima se slikom i rečima daju najbitnije informacije i stručno metodska upustva o svim aktivnostima koje se mogu izvoditi. Trim staze kao sredstvo rekreacije sa svojim sadržajnim aktivnostima, pristupačne su svim uzrasnim kategorijama bez obzira na poл i nivo fizičkih sposobnosti.

Posebna prednost trim staza se ogleda u tome što su uslovi rada i sredstava prirodniji, bliži životu, što se radi na svežem vazduhu, što je telo izloženo ultravioletnim zracima i što se može postići mnogo veće fiziološko opterećenje nego u dvorani za vežbanje. Trim staza je u stvari ”samoposluga” u fizičkoj kulturi i za njeno korišćenje nisu potrebna specijalna upustva , kao što nisu potrebni ni stručnjaci u oblasti rekreacije.

Trim stazu mogu koristiti i one osobe koje se nikada nisu bavile nekom granom sporta. Jedini uslov za izlazak na stazu je lekarski pregled koji je uglavnom usmeren na kontrolu srca i pluća.

Slika br. 5: Naslovna strana Slika br. 6: Naslovna strana


Izvor: Skenirana naslovna strana brošure ”Trim staza” i brošure ”Stazama zdravlja”

Trim staze pružaju mogućnost za individualne i grupne nastupe u svako doba dana. Aktivnosti na trim stazama predstavljaju izuzetno prijatan doživljaj, pružaju odmor i opuštanje, a ujedno doprinose pozitivnim efektima povećanja sposobnosti srčano-sudovnog, respiratornog sistema, opšte izdržljivosti, snage, brzine, okretnosti i dr. Hodanjem po njoj dovešće do poboljšanja rada srca, krvotoka i disanja.Takođe pozitivno će uticati na pokretljivost zglobova, tetiva i mišića naročito donjih ekstremiteta. Zahvaljujući činjenici da se hodanje izvodi u prirodi pod uticajem šume, žubora potoka i drugih prirodnih faktora, pozitivno će uticati na nervno humoralnu regulaciju.
Izgradnja trim staza je pre svega jeftina i jednostavna. Kao takve one mogu znatno da ublaže akutan nedostatak sportsko-rekreativnih objekata u neposrednoj blizini naselja.
Prva trim staza na području bivše Jugoslavije izgrađena je 1885.godine na Bledu. Stazu je izgradio Švajcarac Arnold Rikli. Staza je imala svoje geslo “Voda svakako pomaže, vazduh je vredniji, a sunce je najbolje”.
Pored trim staz danas se u našoj zemlji izgrađuju i staze zdravlja. Za razliku od trim staza, na stazama zdravlja postoje stanice koje su namenjene kraćem odmoru. Staze zdravlja se obično grade u šumi, podloga je tvrda i namenjena je svim šetačima. Obično se ove staze grade u neposrednoj blizini rehabilitacionih centara, kao bi ih koristili rekovalescentne osobe. Jedna takva, najmodernija u Srbiji nalazi se u Banji Trepči i pripada kompleksu Atomske banje.
Pored Atomske banje stazu zdravlja poseduje i planina Tara, odnosno Vojna Ustanova ”Tara”.

 

VRSTE TRIM STAZA

 

Danas postoje više vrsta trim staza, koje se međusobno razlikuju po dužini, broju radnih stanica, vrsti sprava i složenosti zadataka i vežbi koje se izvode na pojedinim stanicama.
Najpoznatije su sledeće staze:

1. “Vita-parcours” u Švajcarskoj i Nemačkoj, dužina staze je od 2,5km i ima 19 stanica,
2. “Trim-loyper” u Norveškoj, dužine oko 800m i ima 14 stanica,
3. “Trim-parkours” u Holandiji, dužine oko 1,5km i ima 16 stanica
4. “Fitometar” u Belgiji i dr.

U našoj zemlji prva trim staza izgrađena je u Beogradu 1971. godine, a planina Tara, tj hotel ”Omorika” dobila je 1977.godine, a renovirana 2000. godine, a hotel ”Beli Bor” 2008.godine. Obe trim staze i staza zdravlja su u funkciji i koriste je mnogobrojni turisti, među kojima su najaktivniji rekreativci, sportisti i rekovalescenti. Staza zdravlja poznata je i kao ”staza ljubavi” pa kako joj i ime kaže koriste je uglavnom zaljubljeni parovi ili oni koji treba da se tek zaljube. Na samoj stazi dužine 1.500 metara nalazi se pet mostova ljubavi.

Slikoviti prikaz najzanimljivijih radnih stanica na trim stazi kod hotela ”Omorika” i hotela ”Beli Bor”
• Slika br.1: Horinzontalne lestve,
• Slika br.2: Klupa za trbušne mišiće,
• Slika br.3: Hodanje u cik-cak,
• Slika br.4: Hodanje po balvanu,
• Slika br.5: Preskakanje vertikalnih stubova,
• Slika br.6: Vratilo i
• Slika br.8: Preskakanje prepreka.

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ РЕАЛИЗОВАТИ НА ТРИМ СТАЗАМА И СТАЗАМА ЗДРАВЉА

Трим стазе пружају широк спектар могућност да се на њима реализују различите спортско рекреативне активности. Предност трим стазе у односу на друге природне средине и спортске објекте је у самој подлози на којој се планирана активност реализује. Подлога код трим стаза је угланом мекана, еластична има висок степен амортизације, посута је мешавином пиљевине и тиње, што свакако умањује могућност повређивања и може се на њу изаћи одмах након лошег времена (подлога је водопропустљива), за разлику од осталих природних полога и терена где је повећана клизавост, изражене су неравнине, након падавина је каљаво што отежава рад на њима.